top of page

Tietosuojaseloste

Asiaskas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi:

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö:

Timo Teerikangas, timo.teerikangas@arslonga.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, näyttelyistä infoaminen, tilauksen toimittaminen ja viestintä asiakkaan kanssa. Rekisteriä käytetään markkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on asiakasrekisterissä asiakassuhteesta johtuva oikeutettu etu ja markkinointirekisterissä suostumus.

Rekisteriin rekisteröidyt henkilöt:

ARS Longa gallerian ja kehystämön asiakkaat sekä markkinointirekisteriin ilmoittautuneet.

Rekisteröitävät tiedot:

Asiakkaan antaessa tilauksen yhteydessä rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, ip-osoite, sähköpostiosoite ja tilattu tuote/palvelu. Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain lainsäädännön mukainen aika.

 

Markkinointirekisteriin rekisteröidään henkilön sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa tai havaitaan, että yhteystiedot eivät enää toimi.

Henkilötietojen lähde:

Rekisteröity itse toimittaa tiedot.

Rekisterin suojaus:

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään ARS Longan toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään ARS Longan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat esim. salasanat.

Henkilötietojen vastaanottajat:

ARS Longa voi käyttää yhteistyökumppaneita asiakaspalvelun laadun ja viestinnän tehokkuuden varmistamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitäjä tai nettisivujen ylläpitäjä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen:

-Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on maksutonta.

-Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

-Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointirekisteriin antamansa suostumuksensa.

-Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus tietojensa poistamiseen.

-Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.

 

-Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi)

 

Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Tietoja muokattu viimeksi 23.8.2023.

bottom of page