top of page

Karin Floman

17.5 - 2.6.2024
Karin Floman 1943-2023

Karin Floman

Tämän muistonäyttelyn järjestävät taiteilijan kolme veljeä siskonsa taiteellisen elämäntyön muistoksi ja muistijäljen luomiseksi.

Karin Floman opiskeli 1962-66 Taideteollisessa oppilaitoksessa ja valmistui tekstiilitaiteilijaksi, mutta toimi koko taiteellisen uransa taidemaalarina. Hän suoritti jatko-opintoja 1966-68 Accademia di Belle Artessa Roomassa, jossa hän asui melkein kymmenen vuoden ajan. Vuodet 1974-76 hän asui Aix-en-Provencessa Ranskassa. Tämän jälkeen hän palasi Suomeen, josta myöhemmin muutti ulkomaille, ensin Berliniin ja sittemmin Firenzeen. Hän muutti pysyvästi takaisin Suomeen 1990-luvun alussa.

Taiteilijana hän oli erittäin ahkera, tuottelias ja monipuolinen. Hän oli määrätietoinen, tiesi mitä halusi ja hän oli luova ja vapaa. Hän sekoitti itse omat värinsä ja kokeili lukuisia eri ilmaisukeinoja. Karin Flomanin taiteellinen luovuus vaimeni vähitellen sairauden takia 1980-luvusta lähtien ja elämänsä viimeiset kaksikymmentä vuotta hän vietti hyvin syrjään vetäytyvää elämää. Hän jätti jälkeensä yli 400 teoksen tuotannon.

Taidenäyttelyn avajaiset torstaina torstaina 16.5.2024 klo 17-19. Näyttelyn avaa Hufvudstadsbladetin taidekriitikkona työskennellyt Dan Sundell.

--

Denna minnesutställning arrangeras av konstnärens tre bröder för att hennes konstnärliga livsverk inte skall falla i glömska.

Karin Floman studerade 1962-66 vid Konstindustriella läroverket och utexaminerades som textilkonstnär, men ägnade hela sina konstnärsbana åt måleri. Hon studerade ytterligare 1966-68 vid Accademia di Belle Arti i Rom, där hon bodde i nästan tio år. Åren 1974-76 bodde hon i Aix-en-Provence i Frankrike. Därefter återvände hon till Finland för att senare flytta till Berlin och sedermera Florens. I början på 90-talet flyttade hon för gott till Finland.

Som konstnär var hon ytterst flitig, produktiv och mångsidig. Hon var målmedveten, visste vad hon ville, skapande och fri. Hon blandade själv sina färger och experimenterade med ett stort antal uttrycksformer. Karin Flomans konstnärliga ådra sinade så småningom på grund av sjukdom från och med 1980-talet och under de sista tjugo åren av sitt liv levde hon ett mycket tillbakadraget liv. Hon efterlämnade vid sin död en stor produktion som omfattade över 400 verk.

Konsutställningens vernissage torsdagen den 16 maj 2024 kl. 17-19. Utställningen öppnas av Dan Sundell, tidigare Hufvudstadsbladets konstkritiker.

bottom of page