top of page

Eric Adlercreutz

12. - 28.1.2024
Flow and Order

Eric Adlercreutz

Tämän näyttelyn sommitelmat ovat osittain syntyneet arkielämän visuaalisista kokemuksista. Kyseessä voi olla kirjan kuvitus, yllättäen muistiin palannut kuva nuoruusvuosien museokäynnistä tai vaikkapa päiväkävelyn aikana mieleen jäänyt väriyhdistelmä.

Samanaikaisesti, 50-luvusta lähtien, ovat arkkitehtonisen tilan olemus ja merkitys jatkuvasti läsnä mielessäni. Kuten myös varsinaisessa arkkitehdin työssä sommitteluongelmien työstö ja siitä syntyvät ratkaisut ovat aina tuottaneet suurta mielihyvää. Sommitelmissa pyrin temaattiseen selkeyteen, rakenteelliseen johdonmukaisuuteen ja tilan tuntuun. Näyttelyn nimi viittaa siihen. Minulle kynä ja paperi ovat aina olleet tämän prosessin itsestään selviä ajattelemisen työkaluja.

--
Utställningens kompositioner är delvis resultat av av vardagslivets slumpmässiga visuella upplevelser. Det kan vara fråga om en bokillustration, ett plötsligt uppdykt synminne från ett museibesök i tonåren eller en speciell färgkombination registrerad under en av de dagliga promenaderna.

Parallellt är hjärnan sysselsatt med det som sedan 50-talet för mig varit ett dominerande element, - det arkitektoniska rummets väsen och betydelse. På samma sätt som i det egentliga ar-
kitektarbetet har detta för mig alltid inneburit en lustfylld upplevelse av problemlösning. Kompositionerna är ett uttryck för denna verksamhet och strävar till tematisk klarhet, strukturell konsekvens och rumskänsla. Utställningens namn syftar på denna process. I arbetet har penna
och papper alltid varit självklara verktyg för tanken.

bottom of page